Lyngen Begbyåsen

Fremdrift og nabokontakt

14 januar

Avslutningen av prosjektet

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Kompaniveien 5

Byggingen på Begbyåsen er nå ferdig for vår del. Det har blitt et flott borettslag og vi håper at alle beboerne er fornøyde. Selv om vår «byggeplass» er avviklet, vil vi fortsette å følge opp utbedringer og eventuelle reklamasjoner i tiden som kommer.
Vi vil takke alle som har bidratt i prosjektet, jobbet hardt og sørget for at vi har kommet i mål. Til sammen er det over 350 personer som har gjort sin innsats for å få til dette.

Hilsen hele prosjektteamet til Skanska

16 september

De første overleveringene

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Vi har nå overlevert nedkjøringen og parkeringskjelleren ved Hus 1. I tillegg er fellesarealene i Hus 1 overlevert, og de første seks leilighetskjøperne har fått sine nye leiligheter. Alle beboerne virker veldig fornøyd og det er både OBOS og vi glade for! Vi gratulerer så mye med ny leilighet til alle sammen.

Trappeoppgang Hus 1

Hus 1 – Inngangsparti

 

 

I Hus 2 foregår mindre arbeider for å bli klare til overleveringer også her. Allerede neste uke begynner de første beboerne å flytte inn i dette huset.
Utenfor Hus 2 gjenstår det litt arbeid for å bli klare for innflytting (stenlegging, planting o.l). For å bli ferdige her og foran Hus 3 ser vi oss nødt til å jobbe litt lenger enn vanlig arbeidstid denne uka. Vi håper på forståelse for dette.

I Hus 3 har vi begynt å gå entreprenørbefaringer, så også her begynner det virkelig å ta form.

 

6 august

Uke 32 – Ferdigbefaringer Hus 1

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Denne uka har vi startet opp med ferdigbefaringer i de øverste etasjene på Hus 1. Så langt har fire leilighetskjøpere vært på befaring, og alle er veldig fornøyde med leilighetene sine og gleder seg til å flytte inn. Vi har kun noen små utbedringer å gjøre før de første kommer på overtagelsen i midten av september. Utenfor Hus 1 er også arbeidet med å sette kantstein, belegningsstein og klargjøring til beplantning godt i gang.

I Hus 2 jobber vi med å gjøre leilighetene klare for ferdigbefaring. Her gjenstår mindre arbeider og ferdigbefaringene starter opp i uke 35.

I Hus 3 har maleren så vidt startet i u.etg, og er straks ferdig i 1.etg. Kjøkken er ferdig montert i 4. og 3.etg.

I parkeringskjelleren gjenstår det fortsatt litt arbeid som merking av boder, oppmerking p-plasser og noe teknisk.

Utomhus skjer det også store forandringer og det vil det fortsette med i ukene som kommer. Særlig området med avfallshus, avfallsdunker og gjesteparkering er under stadig endring. Noe slikt vil det se ut utenfor byggene når vi er ferdig:

I uke 33 vil OBOS gjennomføre en dronefotografering av Begbyåsen. Tidspunkt avhenger litt av været, men vi ønsker med dette å varsle alle naboer.

3 juli

Sommerhilsen fra Begbyåsen

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Fellesferien nærmer seg med stormskritt, og vi ønsker derfor å informere om hva som skjer på byggeplassen de kommende ukene.

I Hus 1 er vi veldig snart ferdig innvendig, og det samme gjelder utvendig på fasade. Vi har også startet opp utenhusarbeidene rundt dette huset. Kantstein og oppfylling er eksempler på aktiviteter som er godt i gang. Rett over ferien skal vi gå ferdigbefaringer med OBOS og kjøperne av leilighetene.

I Hus 2 gjenstår mindre arbeider i leilighetene. I fellesarealene er det fortsatt en del arbeid igjen. På fasadene gjenstår også noe i de nederste etasjene samt balkongrekkverk. På takterrassen mangler  rekkverk og sedum.

I Hus 3 holder vi på med innvendige arbeider. Maleren vil i løpet av sommeren være ferdig i 2.etg. Kjøkken og parkett er allerede på plass i 4.etg. Utvendig vil fasadene påbegynnes i løpet av sommeren.

Parkeringskjelleren nærmer seg klar, og her er det kun mindre arbeider som gjenstår. Gulvet er asfaltert og bodveggene er oppe, så den begynner å se ferdig ut.

Innkjøringen til p-kjelleren tar form. Porten er installert og støttemuren er ferdig støpt.

Gjennom fellesferien vil det pågå noen aktiviteter på byggeplassen, og Skanska har en funksjonær på plassen. I hovedsak er det arbeider med kledning og malerarbeider. Grunnarbeidene tar tre uker fellesferie, så dette vil gi redusert støy for naboene.

Hele prosjektteamet til Skanska vil benytte muligheten til å ønsker alle en god sommer.

11 juni

Oppstart av ferdigbefaringer og asfaltering p-kjeller

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Neste uke begynner vi de første ferdigbefaringene med kunder i Hus 1. Leilighetene skal da være helt ferdig, og det er kun mindre arbeid igjen i fellesarealene og utvendig.

I Hus 2 har vi vasket oss ut av 4.-2.etg og her er entreprenørbefaringene gjennomført. I den nederste delen av huset er det noe kjøkken, parkett og andre kompletteringsarbeider som pågår. Utvendig er bygget straks ferdig kledd i 2.etg. I det felles oppholdsrommet på toppen av Hus 2 er også kun kompletteringsarbeider som gjenstår innvendig. Utvendig mangler rekkverk i denne etasjen.

I Hus 3 har maleren begynt i 4.etg og vi jobber oss nedover dette bygget på samme måte som de to andre.

I parkeringskjelleren er det nå asfaltert og montasje av bodvegger har startet opp.

I tillegg er oppfylling og utomhusarbeidene virkelig på vei til å komme skikkelig i gang. Vi har begynt å fylle opp bak p-kjelleren og rundt Hus 1.
Det jobbes også med å bygge den siste store betongmuren ved innkjøringen til p-kjelleren. Her skal hovedstrømkabelen ligge. Så når veggen er ferdig vil vi etter hvert få både strøm og vann på byggene.

 

6 mai

Uke 19 – Entreprenørbefaringer Hus 1, innvendige arbeider Hus 2 og tett bygg Hus 3

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Forrige uke begynte vi å gå entreprenørbefaringer i Hus 1. Befaringene starter i de øverste leilighetene, og i løpet av denne uka skal vi ha gått befaringer i alle leilighetene i Hus 1.
Entreprenørbefaringer gjennomføres før befaringer med kunder, slik at vi er sikre på alle eventuelle feil og mangler er utbedret før vi skal overlevere.
I Hus 1 gjenstår det kun noen mindre arbeider i trappeoppgangen og utvendig. Veldig snart vil grunnentreprenøren begynne å fylle opp rundt bygget, slik at utomhus også påbegynnes.

 

Hus 1 – Glassrekkverk på balkongene er noe av det utvendige som gjenstår.

 

 

Hus 1 – Fellesarealer

Hus 1 – Fellesarealer. Gulvene er dekket til for å beskytte gulvbelegget

I Hus 2 er vi i full gang med innvendige arbeider. Kjøkken er ferdig i 3.etg og maleren er i gang med 1.etg. Vi følger samme prinsippene og rekkefølge i dette huset som i Hus 1. Vi starter på toppen og jobber oss nedover. Rekkefølgen er grovt sett; innervegger, gulvoppbygging, maling, parkett, kjøkken og komplettering.

Hus 2 – Kledningen er ferdig på takhuset, og arbeidet er også i gang i 4.etg

Hus 3 nærmer seg med stormskritt tett bygg. For å feire dette, og for å takke for innsatsen så langt til alle som jobber på byggeplassen skal vi denne uka ha kranselag.

Parkeringskjelleren er ferdig malt, og arbeidet med å fylle opp til riktig høyde før asfalten skal legges er i gang.

2 april

Uke 14 – Kledning Hus 1, innvendige arbeider Hus 2 og lukking av Hus 3

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

I Hus 1 har vi nå kommet et godt stykke på fasaden, og det begynner å bli tydelig hvor fine blokkene blir når vi blir ferdige med kledningen. Inne i Hus 1 jobber vi nå med komplettering av fellesarealer (trapperom og trapp). Dette bygget begynner virkelig å nærme seg klart.

Hus 1

I Hus 2 er vi også godt i gang. Her har vi flytsparklet gulvene i de to øverste etasjene, og maleren er også i gang her.  På samme måte som i Hus 1, jobber vi oss nedover. Det som er litt annerledes på Hus 2 er takterrassen og fellesrommet på toppen, som blir felles for alle tre byggene.

Hus 2

I Hus 3 har vi akkurat startet med å lukke bygget med utvendig gips. Taket er tett, så når vi er ferdige med en utvendige gipsen, vil også dette bygget være tett.

Vi holder også på å komplettere prefabmontasjen av parkeringskjelleren. Det er ikke mange dagene til råbygget på p-kjelleren er klart.

6 mars

Uke 10 – Ferdig visningsleilighet i Hus 1 og oppstart tømmer Hus 3

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Nå begynner vi virkelig å se resultater av den gode innsatsen til over 60 mennesker her på byggeplassen hver dag. Den første leiligheten (4.etg, Hus 1) er overlevert til OBOS, og denne brukes som visningsleilighet. Vi på prosjektet syns det er gøy å se hvor fint det blir!

Visningsleilighet

 

Visningsleilighet

Nedover i etasjene i Hus 1 holder vi på med det siste. I underetasjen har vi mest igjen, og her påbegynnes parkett og kjøkken denne uka.
En del arbeider gjenstår i trappeoppgang og inngangsparti.

U.etg, Hus 1 – Klart for parkett og kjøkken

Utvendig er vi i gang med kledningen på Hus 1.

Hus 1

 

I Hus 2 er vi godt i gang med tømmerarbeidet, og vi begynner med gulvoppbygging i 4.etg i neste uke. Når vi begynner med gulvoppbygging vil det si at alle innervegger er ferdig lukket.

3.etg Hus 2

I Hus 3 har tømmerarbeidene startet opp denne uka. Neste uke til taktekkingen påbegynne og vi jobber oss nedover i etasjene med yttervegger og etter hvert innervegger.

Hus 3

 

 

29 januar

På tide med en oppdatering

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Nå er det virkelig på tide med en oppdatering fra Begbyåsen. Her har det skjedd mye siden sist!

I Hus 1 holder vi nå på med maling, parkett og kjøkken i den øverste delen. I den nederste delen er vi i innspurten på lukking av innervegger.
Innsetting av innerdører, innregulering av ventilasjon og grovrengjøring er det neste på planen i den øverste delen. Utvendig er vi i gang med balkongene og kledningen.

Hus 1, 2.etg. Snart ferdig malt.

Hus 1, 3.etg. Ferdig malt og parketten er lagt.

I Hus 2 har vi begynt på ytterveggene og innerveggene i den øverste delen. Taket er tett og vi er godt i gang med å bygge takhuset.
Nedover i bygget holder betongen på å rive dekkestøtter og klargjøre for tømmerarbeidene.

Hus 2, 3.etg

Hus 2, 4.etg

Hus 1 sett fra taket på Hus 2.

Takhuset på Hus 2

I Hus 3 jobber vi nå med å armere dekket over plan 3. Det vil si at vi har igjen dette dekket og ett til. Da er også råbygget på Hus 3 i full høyde.

21 desember

God jul!

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Etter en hektisk høst med utrolig god innsats tar vi juleferie på byggeplassen.

Det vil pågå noe gravearbeid og andre mindre arbeider i romjula, men de aller fleste tar en velfortjent ferie.

Vi vil ønske alle naboer, leilighetskjøpere og andre som følger bloggen en riktig god jul og et godt nytt år.