Lyngen Begbyåsen

Fremdrift og nabokontakt

14 januar

Avslutningen av prosjektet

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Kompaniveien 5

Byggingen på Begbyåsen er nå ferdig for vår del. Det har blitt et flott borettslag og vi håper at alle beboerne er fornøyde. Selv om vår «byggeplass» er avviklet, vil vi fortsette å følge opp utbedringer og eventuelle reklamasjoner i tiden som kommer.
Vi vil takke alle som har bidratt i prosjektet, jobbet hardt og sørget for at vi har kommet i mål. Til sammen er det over 350 personer som har gjort sin innsats for å få til dette.

Hilsen hele prosjektteamet til Skanska