Lyngen Begbyåsen

Fremdrift og nabokontakt

24 september

Hektiske dager på byggeplassen

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Det skjer mye på byggeplassen i disse dager!

I Hus 1 er betongen ferdig, og tømmer er så vidt i gang med gesimsen på taket. Brannisolering av stålsøylene er i gang, slik at også ytterveggene kan komme i gang ganske snart.

I Hus 2 holder vi nå på å montere de siste plattendekkene over plan 2.

I Hus 3 holder vi på med støttemuren i front. Her skal det etter hvert fylles opp og støpes heisesjakt og fundamenter.

I løpet av uka vil også plattendekkene i den delen av p-kjelleren som er mellom Hus 1 og Hus 2 monteres.