Lyngen Begbyåsen

Fremdrift og nabokontakt

2 juli

Hus 1 fortsetter å strekke seg

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Ny uke, nye byggmuligheter!

Fredag ble dekket i plan 2 støpt for Hus 1, og i dag monteres prefabrikkerte veggelementer i betong for samme plan. Hus 1 begynner virkelig å ta form, og etter hovedfremdriftsplan vil plan 3 støpes mot midten av august. Det tar omtrent en full arbeidsdag med et montasjeteam på 4 stykk inkludert kranfører for å montere veggene, og blir typisk montert etter en tørkedag. En tørkedag blir lagt inn for å sikre fastheten i dekket slik at boltestemplinger for prefab veggene blir ivaretatt.

Prefab elementer klare til montering

Hus 1 har nå kommet opp i to etasjer over p-kjeller

Plan 2 etter dekkestøp, klart til montering

Utsikt fra tomten

Til orientering:
Minner om at byggeplassen il ha delvis redusert bemanning uke 28, og full stopp uke 29 og 30.

Foto: Ida Elise Sandtorp