Lyngen Begbyåsen

Fremdrift og nabokontakt

Om prosjektet

Skanska Norge As skal gjennom en totalentreprise bygge leiligheter på Begbyåsen for OBOS Nye Hjem AS. Prosjektet består av ca 60 leiligheter fordelt på tre blokker. Hver blokk har fire etasjer pluss underetasje. På en av blokkene skal det være takterrasse. I tillegg til blokkene skal det bygges en parkeringskjeller med boder og parkering, og arealene utomhus skal opparbeides.

Om bygget

Det skal sprenges ut og kjøres bort mye fjell for å gjøre plass til parkeringskjelleren.
Hovedbæresystemet i bygget vil bestå av prefabrikert betong (plattendekker) og stål. Fasadene vil ha trekledning.

HMS

Flere forhold krever ekstra HMS-tiltak. Blant annet at blokkene skal bygges på en skrånende tomt og stedvis bratt tomt med nærhet til bolighus, turstier og annen byggeaktivitet. Målet for prosjektet er at det skal gjennomføres uten at noen blir skadet eller syke som følge av arbeidet. Skanska bruker derfor mye ressurser på HMS og alle som skal jobbe på byggeplassen må følge prosjektets sikkerhetsinstruks.

Fremdrift

Det er planlagt oppstart i feb i 2018. Forventet ferdigstillelse er 3. kvartal 2019.

Arbeidstid

Vi ønsker å være til minst mulig sjenanse og ulempe for våre naboer og omgivelser, men våre arbeider vil nødvendigvis merkes. Prosjektets normale arbeidstid er mandag-fredag kl. 06.30 – 19.00. Det kan forekomme arbeider på lørdager mellom kl 7 og 15.  Arbeider utenom dette vil varsles her på bloggen.

Anleggskontor

Skanskas anleggskontor ligger nært byggeplassen, rett ved siden av visningsbrakka til OBOS.

Byggherre

OBOS Nye Hjem er byggherre på prosjektet. For mer informasjon om leilighetene se:
https://www.obos.no/privat/ny-bolig/boligprosjekter/ostfold/lyngen#project