Lyngen Begbyåsen

Fremdrift og nabokontakt

31 oktober

Oppdatering fra byggeplassen

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Selv etter første snøfall på byggeplassen, skjer det fortsatt mye fra uke til uke.

I Hus 1 er tømmer godt i gang. Taket er tett, og i 4.etg er ytterveggene godt i gang. Vinduene og balkongdørene er satt inn, og innerveggene er også påbegynt. De tekniske fagene (elektro, rør og ventilasjon) har startet med sine føringsveier, og fra i morgen begynner de i innerveggene. I 3.etg er også ytterveggene på god vei opp.

Leil 4002

Leil 4002

I Hus 2 legger vi i dag dekkene over 4.etg. Det vil si at vi nærmer oss toppen av Hus 2 med stormskritt. Det gjenstår noe elementmontasje, da det på dette huset skal være en felles takterrasse med et fellesrom.

P-kjelleren blir også stadig større. Denne er nå forbi Hus 2, og taktekkeren har gjort seg ferdig et godt stykke inn på området mellom Hus 1 og Hus 2.

I Hus 3 har vi satt de aller fleste veggene i u.etg og badekabinene er på vei inn.

Utsikt fra leil 107