Lyngen Begbyåsen

Fremdrift og nabokontakt

14 desember

Oppdatering fra Begbyåsen

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Det skjer mye på byggeplassen, og derfor har det også gått en stund siden forrige innlegg.

I Hus 1 er vi ferdige med gulvoppbyggingen i 4.etg og maleren er godt i gang.
Rett over jul kommer parketten, og kjøkkenet i denne etasjen.
Vi jobber som tidligere nedover i etasjene. Det flytsparkles på gulvene i 3.etg i dag, så her er alle innervegger ferdig.
I u.etg har vi påbegynt innerveggene.

Maler er i gang i 4.etg Hus 1

 

Maler er i gang i 4.etg Hus 1

2.etg Hus 1 – Innervegger er oppe og lukket

 

I Hus 2 er prefab betong ferdig, og vi har begynt på ytterveggene til takhuset og i de øverste etasjene.

Takhuset på Hus 2

Yttervegger på vei opp Hus 2

 

I Hus 3 har vi i dag støpt dekket over 1.etg. Rett over jul blir de dekkene over 2.etg lagt.

I parkeringskjelleren har vi støvbundet den første delen ved Hus 1, og vi har støpt kjellertaket på baksiden av Hus 2.

23 november

Uke 47

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

I Hus 1 gjøres det i 4.etg i dag siste forberedelser for at gulvoppbyggingen kan begynne til mandag. Det isoleres, legges gulvvarme før det støpes. Deretter vil det komme parkett på gulvet i leilighetene som gulvoverfalte. For at gulvoppbyggingen skal kunne begynne må alle vegger være ferdig gipset. Det vil si at tømmer i hovedsak er ferdig i 4.etg.

Noe småryddig gjenstår før gulvoppbyggingen begynner. Her er veggen forbi badekabinen i leil 4002.

Nedover i Hus 1 jobber tømmer på spreng med yttervegger, innervegger og gipsing. Vi jobber oss etasjevis nedover.

I Hus 2 har tømmer hatt oppstart på gesims og yttervegger i 4.etg denne uka. For betong gjenstår det å montere de siste betongelementene til trappesjakta til det felles takhuset.

Hus 2

I Hus 3 har vi denne uka støpt dekket over u.etg. I tillegg er den delen av dekket til parkeringshuset som er bak Hus 2 støpt.

15 november

Uke 46

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Tempoet er fortsatt høyt på Begbyåsen og nå skjer det virkelig store forandringer, særlig i Hus 1.

I 4.etg Hus 1 er nå alle innervegger satt opp, og skal straks lukkes. Det vil si at de tekniske føringene er lagt i veggene, og at det snart er klart for gulvoppbygging i denne etasjen og etter hvert også maleren.
I 3.etg er også innerveggene på full vei opp.
Ytterveggene er snart påbegynt i alle etasjene.

Et av soverommene i leil 4004

I Hus 2 holder vi på med den siste delen av trappemontasje og neste uke vil alle betongelementene til fellesrommet på toppen være ferdig montert.
Tømmer vil ganske snart begynne på ytterveggene i 4.etg og gesimsen.

Hus 2. Foto: Marius Sortland Myklebust

I Hus 3 har vi lagt dekket over u.etg. Dette skal støpes neste uke og da vil veggene i 1.etg bli levert og montert i uke 48.

 

31 oktober

Oppdatering fra byggeplassen

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Selv etter første snøfall på byggeplassen, skjer det fortsatt mye fra uke til uke.

I Hus 1 er tømmer godt i gang. Taket er tett, og i 4.etg er ytterveggene godt i gang. Vinduene og balkongdørene er satt inn, og innerveggene er også påbegynt. De tekniske fagene (elektro, rør og ventilasjon) har startet med sine føringsveier, og fra i morgen begynner de i innerveggene. I 3.etg er også ytterveggene på god vei opp.

Leil 4002

Leil 4002

I Hus 2 legger vi i dag dekkene over 4.etg. Det vil si at vi nærmer oss toppen av Hus 2 med stormskritt. Det gjenstår noe elementmontasje, da det på dette huset skal være en felles takterrasse med et fellesrom.

P-kjelleren blir også stadig større. Denne er nå forbi Hus 2, og taktekkeren har gjort seg ferdig et godt stykke inn på området mellom Hus 1 og Hus 2.

I Hus 3 har vi satt de aller fleste veggene i u.etg og badekabinene er på vei inn.

Utsikt fra leil 107

 

19 oktober

Uke 42

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Her kommer en oppsummering av uke 42 på Begbyåsen.

I Hus 1 er tømmer godt i gang og holder nå på med ytterveggene i 3.etg. Vinduer og balkongdører til 4.etg har ankommet og her er ytterveggene kledd med GU (utvendig gips) hele veien rundt.

I Hus 2 har vi støpt dekket over plan 3 denne uka. Vi har så vidt begynt med å sette skallvegger i 4.etg og vil fortsette med dette de første dagene neste uke.

I Hus 3 jobber vi med fundamenter og har begynt å isolere under bunnplata. Denne blir etter planen støpt i løpet av neste uke.

Vi har også støpt noen fundamenter i p-kjelleren bak Hus 2 denne uka i tillegg til at vi har fått opp rekka med bakvegger.

 

 

12 oktober

En oppdatering fra Begbyåsen

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Hus 1   
I Hus 1 er vi ferdige med gesimsen på taket, slik at taktekkingen straks setter i gang. Ytterveggene i 4.etg er også godt i gang og vi jobber oss nedover.

Hus 2
I Hus 2 jobber betonglaget for fullt. Vi har lagt dekket over 2.etg, så dette bygget begynner også å reise seg i høyden. Dekket over parkeringskjelleren er også lagt frem til Hus 2.

Hus 3
I Hus 3 har vi støpt ferdig støttemuren i fronten av bygget, og holder nå på med heisesjakt og fundamentering.

24 september

Hektiske dager på byggeplassen

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Det skjer mye på byggeplassen i disse dager!

I Hus 1 er betongen ferdig, og tømmer er så vidt i gang med gesimsen på taket. Brannisolering av stålsøylene er i gang, slik at også ytterveggene kan komme i gang ganske snart.

I Hus 2 holder vi nå på å montere de siste plattendekkene over plan 2.

I Hus 3 holder vi på med støttemuren i front. Her skal det etter hvert fylles opp og støpes heisesjakt og fundamenter.

I løpet av uka vil også plattendekkene i den delen av p-kjelleren som er mellom Hus 1 og Hus 2 monteres.

4 september

Uke 36 – fremdrift i alle tre husene

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Denne uka skjer det mye på byggeplassen. Vi har full trykk på både Hus 1 og Hus 2, i tillegg til at vi er godt i gang med støttemuren på Hus 3.
I Hus 1 settes det opp reis slik at vi kan legge dekket over 4.etasje. Dekkene blir levert på onsdag denne uka. Dette vil si at vi snart er ferdige med prefab i full høyde i Hus 1.

På Hus 2 holder vi på med å armere dekket over 1.etasje. Dekket støpes fredag denne uka. Legge dekker, armere, støpe, sette vegger og badekabiner, sette reis og så legge nytt dekke. Dette repeteres i hver etasje oppover.

Her monteres rekkverk på balkongene, slik at alle som skal jobbe her, trygt kan bevege seg uten å ha på fallsikringssele.

Stålsøyler monteres og måles inn.

I Hus 3 er første del av støttemuren i front støpt. Når støttemuren er ferdig, fylles det opp med masser på innsiden.

Til info: Veien opp til byggeplassen skal asfalteres på torsdag og fredag.

29 august

Fremdrift uke 35 + bestått fagprøve

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Litt status på fremdrift denne uken gjennom bilder:

Vi monterer veggelemter i fjerde og siste etasje av hus 1 (Armeringsjern har ikke på sikkerhetspropper på da dette er avbildet rett før montasje av veggelementene til heissjakten).

Reising av prefabrikerte doka-elementer også kalt «reis» er montert på plan over U. etg, og vil støtte opp plattendekker som blir lagt oppå disse elementene i løpet av uken.

Denne uken har blitt støpt to balkonger i hus 1 samt skallvegger i hus 2.

 

Usikt fra nystøpte balkonger for leilighet 4002 og 4003.

Helt avslutningsvis vil vi gratulerer Hinsab så mye med bestått fagprøve! Sensor hadde ingenting å utsette på praktisk gjennomført fagprøve.

 

 

Vi gratulerer! 🙂  

 

Foto: Ida Elise Sandtorp

 

21 august

Fremdrift uke 34

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Armering, sveising, graving, støping, montering m.m.

Denne uken fortsetter fremdriften på byggeplassen med legging av armering over plan 3, altså det som vil ligge i gulvet for 4. og siste etasje i Hus 1. Tekniske fag arbeider også samtidig som armeringen blir lagt og legger inn sitt, samt montering og sveising av stålsøyler. Videre pågår det kontinuerlig arbeid med flytting av masser og noe spregning.

Tirsdagen medgikk til dekkestøp over plan 2 for hus 2, slik at også dette huset strekker seg i høyden etterhvert. Etter dekket er støpt og herdet vil montasje av prefabrikkerte betongvegger også starte her, og det vil være mulig å se hvor leilighetene i 1. etasje hus 2 vil gå.

Dekkestøp 1. etasje, hus 1

Utsikt fra 4. etasje, hus 1

Minner om beredskapsøvelse torsdag 23.08.2018

 

Foto: Ida Elise Sandtorp