Lyngen Begbyåsen

Fremdrift og nabokontakt

31 oktober

Oppdatering fra byggeplassen

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Selv etter første snøfall på byggeplassen, skjer det fortsatt mye fra uke til uke.

I Hus 1 er tømmer godt i gang. Taket er tett, og i 4.etg er ytterveggene godt i gang. Vinduene og balkongdørene er satt inn, og innerveggene er også påbegynt. De tekniske fagene (elektro, rør og ventilasjon) har startet med sine føringsveier, og fra i morgen begynner de i innerveggene. I 3.etg er også ytterveggene på god vei opp.

Leil 4002

Leil 4002

I Hus 2 legger vi i dag dekkene over 4.etg. Det vil si at vi nærmer oss toppen av Hus 2 med stormskritt. Det gjenstår noe elementmontasje, da det på dette huset skal være en felles takterrasse med et fellesrom.

P-kjelleren blir også stadig større. Denne er nå forbi Hus 2, og taktekkeren har gjort seg ferdig et godt stykke inn på området mellom Hus 1 og Hus 2.

I Hus 3 har vi satt de aller fleste veggene i u.etg og badekabinene er på vei inn.

Utsikt fra leil 107

 

19 oktober

Uke 42

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Her kommer en oppsummering av uke 42 på Begbyåsen.

I Hus 1 er tømmer godt i gang og holder nå på med ytterveggene i 3.etg. Vinduer og balkongdører til 4.etg har ankommet og her er ytterveggene kledd med GU (utvendig gips) hele veien rundt.

I Hus 2 har vi støpt dekket over plan 3 denne uka. Vi har så vidt begynt med å sette skallvegger i 4.etg og vil fortsette med dette de første dagene neste uke.

I Hus 3 jobber vi med fundamenter og har begynt å isolere under bunnplata. Denne blir etter planen støpt i løpet av neste uke.

Vi har også støpt noen fundamenter i p-kjelleren bak Hus 2 denne uka i tillegg til at vi har fått opp rekka med bakvegger.

 

 

12 oktober

En oppdatering fra Begbyåsen

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Hus 1   
I Hus 1 er vi ferdige med gesimsen på taket, slik at taktekkingen straks setter i gang. Ytterveggene i 4.etg er også godt i gang og vi jobber oss nedover.

Hus 2
I Hus 2 jobber betonglaget for fullt. Vi har lagt dekket over 2.etg, så dette bygget begynner også å reise seg i høyden. Dekket over parkeringskjelleren er også lagt frem til Hus 2.

Hus 3
I Hus 3 har vi støpt ferdig støttemuren i fronten av bygget, og holder nå på med heisesjakt og fundamentering.

24 september

Hektiske dager på byggeplassen

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Det skjer mye på byggeplassen i disse dager!

I Hus 1 er betongen ferdig, og tømmer er så vidt i gang med gesimsen på taket. Brannisolering av stålsøylene er i gang, slik at også ytterveggene kan komme i gang ganske snart.

I Hus 2 holder vi nå på å montere de siste plattendekkene over plan 2.

I Hus 3 holder vi på med støttemuren i front. Her skal det etter hvert fylles opp og støpes heisesjakt og fundamenter.

I løpet av uka vil også plattendekkene i den delen av p-kjelleren som er mellom Hus 1 og Hus 2 monteres.

4 september

Uke 36 – fremdrift i alle tre husene

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Denne uka skjer det mye på byggeplassen. Vi har full trykk på både Hus 1 og Hus 2, i tillegg til at vi er godt i gang med støttemuren på Hus 3.
I Hus 1 settes det opp reis slik at vi kan legge dekket over 4.etasje. Dekkene blir levert på onsdag denne uka. Dette vil si at vi snart er ferdige med prefab i full høyde i Hus 1.

På Hus 2 holder vi på med å armere dekket over 1.etasje. Dekket støpes fredag denne uka. Legge dekker, armere, støpe, sette vegger og badekabiner, sette reis og så legge nytt dekke. Dette repeteres i hver etasje oppover.

Her monteres rekkverk på balkongene, slik at alle som skal jobbe her, trygt kan bevege seg uten å ha på fallsikringssele.

Stålsøyler monteres og måles inn.

I Hus 3 er første del av støttemuren i front støpt. Når støttemuren er ferdig, fylles det opp med masser på innsiden.

Til info: Veien opp til byggeplassen skal asfalteres på torsdag og fredag.

29 august

Fremdrift uke 35 + bestått fagprøve

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Litt status på fremdrift denne uken gjennom bilder:

Vi monterer veggelemter i fjerde og siste etasje av hus 1 (Armeringsjern har ikke på sikkerhetspropper på da dette er avbildet rett før montasje av veggelementene til heissjakten).

Reising av prefabrikerte doka-elementer også kalt «reis» er montert på plan over U. etg, og vil støtte opp plattendekker som blir lagt oppå disse elementene i løpet av uken.

Denne uken har blitt støpt to balkonger i hus 1 samt skallvegger i hus 2.

 

Usikt fra nystøpte balkonger for leilighet 4002 og 4003.

Helt avslutningsvis vil vi gratulerer Hinsab så mye med bestått fagprøve! Sensor hadde ingenting å utsette på praktisk gjennomført fagprøve.

 

 

Vi gratulerer! 🙂  

 

Foto: Ida Elise Sandtorp

 

21 august

Fremdrift uke 34

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Armering, sveising, graving, støping, montering m.m.

Denne uken fortsetter fremdriften på byggeplassen med legging av armering over plan 3, altså det som vil ligge i gulvet for 4. og siste etasje i Hus 1. Tekniske fag arbeider også samtidig som armeringen blir lagt og legger inn sitt, samt montering og sveising av stålsøyler. Videre pågår det kontinuerlig arbeid med flytting av masser og noe spregning.

Tirsdagen medgikk til dekkestøp over plan 2 for hus 2, slik at også dette huset strekker seg i høyden etterhvert. Etter dekket er støpt og herdet vil montasje av prefabrikkerte betongvegger også starte her, og det vil være mulig å se hvor leilighetene i 1. etasje hus 2 vil gå.

Dekkestøp 1. etasje, hus 1

Utsikt fra 4. etasje, hus 1

Minner om beredskapsøvelse torsdag 23.08.2018

 

Foto: Ida Elise Sandtorp

 

 

 

 

 

17 august

Beredskapsøvelse torsdag 23.08.18

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Vi ønsker å gjøre alle oppmerksom på at torsdag 23.08.18 skal vi ha beredskapsøvelse på byggeplassen. Beredskapsøvelsen vil blandt annet involvere bruk av en ambulanse fra Norsk Folkehjelp, slik at alle er klar over dette.

Skanska ønsker å gjennomføre beredskapsøvelse først og fremst for å være best mulig forberedt dersom noe uønsket skulle inntreffe arbeiderne på byggeplassen. Øvelsen fungerer også som en fin repitisjon av sikkerhetsrutiner og avklaring av ansvarsomårder mellom alle involverte parter.

Om noen skulle ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt!

 

Foto: Ida Elise Sandtorp

 

8 august

Dekkestøp Hus 1 Plan 03

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Når dagen i dag var omme ble grunnlaget for gulv til alle beboere som skal flytte inn i Hus 1 – 3. etg støpt.

Pumpebilen stod klar allerde klokken sju i dag morges, og første lasset med betong kom kort tid etter. Støpetlaget stod på helt til klokken 13.00 og hadde da jobbet seg gjennom 85 m³, hvilket tilsvarer 13 antall biler med betong.

Heldigvis var det overskyet i dag slik at arbeidet ikke ble tyngre enn nødvendig.

Foto: Ida Elise Sandtorp

 

 

 

 

2 august

Montering av vegger til de første leilighetene i Hus 2

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

 

Montering av vegger, utgraving mot parkeringskjeller, varmegrader og teamwork

Første uken etter ferien nærmer seg slutten og etter ukas arbeid kan blant annet hus 2 strekke seg en etasje over bakken. Vi fikk leveranser av prefabelementer på mandag, tirsdag og siste lass på onsdag. For at noen av gutta jobba i dag kunne starte med montering av disse elementene, har arbeidsflyten denne uka blant annet bestått av følgende: funksjonærene har fått tak i montasjeplan fra leverandør, fagarbeidere har markert opp etter arbeidsgrunnlag hvor veggene skal stå, sommervikarer har tatt kvalitetssikring av leveransen samt sikring av lesseområdet,  og først i dag har fagarbeiderne montert vegger sammen med kranfører. Koordinering av flere krefter for å få til denne arbeidsoperasjonen med andre ord.

Graverne har flyttet store mengder denne uken. Området avbildet vil etterhvert bli en del av det som skal bli parkeringskjeller til 67 biler samt sportsboder og noen tekniske rom.

De første veggene er på plass i hus 2!

Til tross sydentendeser også denne uken, står fagarbeiderne våre på hver eneste dag.  Her tar de seg en velfortjent pust i bakken.

Vi ønsker å rette en spesiell oppmerksomhet til «gutta våre». Uten dem hadde hadde det ikke blitt noe sted å bo! 🙂

Foto: Ida Elise Sandtorp