Lyngen Begbyåsen

Fremdrift og nabokontakt

17 august

Beredskapsøvelse torsdag 23.08.18

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Vi ønsker å gjøre alle oppmerksom på at torsdag 23.08.18 skal vi ha beredskapsøvelse på byggeplassen. Beredskapsøvelsen vil blandt annet involvere bruk av en ambulanse fra Norsk Folkehjelp, slik at alle er klar over dette.

Skanska ønsker å gjennomføre beredskapsøvelse først og fremst for å være best mulig forberedt dersom noe uønsket skulle inntreffe arbeiderne på byggeplassen. Øvelsen fungerer også som en fin repitisjon av sikkerhetsrutiner og avklaring av ansvarsomårder mellom alle involverte parter.

Om noen skulle ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt!

 

Foto: Ida Elise Sandtorp

 

8 august

Dekkestøp Hus 1 Plan 03

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Når dagen i dag var omme ble grunnlaget for gulv til alle beboere som skal flytte inn i Hus 1 – 3. etg støpt.

Pumpebilen stod klar allerde klokken sju i dag morges, og første lasset med betong kom kort tid etter. Støpetlaget stod på helt til klokken 13.00 og hadde da jobbet seg gjennom 85 m³, hvilket tilsvarer 13 antall biler med betong.

Heldigvis var det overskyet i dag slik at arbeidet ikke ble tyngre enn nødvendig.

Foto: Ida Elise Sandtorp

 

 

 

 

2 august

Montering av vegger til de første leilighetene i Hus 2

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

 

Montering av vegger, utgraving mot parkeringskjeller, varmegrader og teamwork

Første uken etter ferien nærmer seg slutten og etter ukas arbeid kan blant annet hus 2 strekke seg en etasje over bakken. Vi fikk leveranser av prefabelementer på mandag, tirsdag og siste lass på onsdag. For at noen av gutta jobba i dag kunne starte med montering av disse elementene, har arbeidsflyten denne uka blant annet bestått av følgende: funksjonærene har fått tak i montasjeplan fra leverandør, fagarbeidere har markert opp etter arbeidsgrunnlag hvor veggene skal stå, sommervikarer har tatt kvalitetssikring av leveransen samt sikring av lesseområdet,  og først i dag har fagarbeiderne montert vegger sammen med kranfører. Koordinering av flere krefter for å få til denne arbeidsoperasjonen med andre ord.

Graverne har flyttet store mengder denne uken. Området avbildet vil etterhvert bli en del av det som skal bli parkeringskjeller til 67 biler samt sportsboder og noen tekniske rom.

De første veggene er på plass i hus 2!

Til tross sydentendeser også denne uken, står fagarbeiderne våre på hver eneste dag.  Her tar de seg en velfortjent pust i bakken.

Vi ønsker å rette en spesiell oppmerksomhet til «gutta våre». Uten dem hadde hadde det ikke blitt noe sted å bo! 🙂

Foto: Ida Elise Sandtorp

30 juli

Da var ferien over

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Etter at byggeplassen har vært sommerstengt i to uker, er vi nå i gang igjen!
Vi fortsetter å montere vegger, dekker og badekabiner i Hus 1. Her er vi nå kommet opp i 3. etasje. Bildet under viser utsikten fra balkongen i leilighet 3003.

I Hus 2 har vi nå støpt bunnplaten og balkongene i underetasjen. I løpet av et par uker vil også dette bygget begynne å reise seg i høyden.

Balkongen i leilighet 3003

 

 

 

 

 

9 juli

Hus 2 tar form

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Etter dagens dekkestøp er det nå tydelig å se omrisset til hus 2.

Det kommer til å bli bygget tre leiligheter i underetasjen i hus 2: to på 80,5 m² og en 48,8 m²

 

Det medgikk nærmere 47 m³ betong for dekkestøpen, og fagarbeiderne arbeidet fra 10.00 – 14.00 med selve støpen.

 

Helt til slutt vil vi i Skanska benytte sjansen til å ønske alle en god sommer! 🙂

2 juli

Hus 1 fortsetter å strekke seg

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Ny uke, nye byggmuligheter!

Fredag ble dekket i plan 2 støpt for Hus 1, og i dag monteres prefabrikkerte veggelementer i betong for samme plan. Hus 1 begynner virkelig å ta form, og etter hovedfremdriftsplan vil plan 3 støpes mot midten av august. Det tar omtrent en full arbeidsdag med et montasjeteam på 4 stykk inkludert kranfører for å montere veggene, og blir typisk montert etter en tørkedag. En tørkedag blir lagt inn for å sikre fastheten i dekket slik at boltestemplinger for prefab veggene blir ivaretatt.

Prefab elementer klare til montering

Hus 1 har nå kommet opp i to etasjer over p-kjeller

Plan 2 etter dekkestøp, klart til montering

Utsikt fra tomten

Til orientering:
Minner om at byggeplassen il ha delvis redusert bemanning uke 28, og full stopp uke 29 og 30.

Foto: Ida Elise Sandtorp

26 juni

Fremdrift på alle tre husene

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Nå går det fremover på alle tre husene samtidig.

På Hus 1 har vi nå lagt plattendekker slik at vi kommer opp i 2.etg. I dag jobber elektriker og rørlegger med å legge ned alt som skal støpes inn i dekkene. Elektriske føringsveier, sprinkler og gulvvarme.

Hus 1 – Utsikt fra leilighet 2004

På Hus 2 er vi godt i gang med å støpe fundamenter. Det fylles opp rundt fundamentene før vi etter hvert skal støpe bunnplaten her.

Fundamentering Hus 2

Vi er også godt i gang med sprengning og utkjøring av massene der Hus 3 kommer.

Hus 3 – Gulvet i u.etgasjen vil være noe høyere enn platået på bildet.

 

Til informasjon til naboer:
Byggeplassen vil ha normal drift ut uke 27. I uk2 28 blir det redusert drift, og i uke 29 og 30 vil byggeplassen være stengt.

21 juni

Plattendekker og skallvegger

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Vi fortsetter med å montere plattendekker og skallvegger i Hus 1. Vi har montert veggene og badekabinene i 1.etg, og plattendekkene over denne etasjen kommer i dag.

Hus 1 – Leilighet 1004 i 1.etg – Utsikt fra balkongen

Hus 1 – Plan 1. Badekabinen er satt inn, og det settes opp dekkereis for plattendekker i neste etasje

På Hus 2 har vi støpt støttemur, og jobber med fundamentering og bunnledninger.

Hus 2

 

4 juni

Hus 1 reiser seg i høyden

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Siden forrige innlegg har det skjedd store forandringer!

Vi har montert kjellervegger både i parkeringsdelen og leilighetene i underetasjen av Hus 1. De tre badekabinene i underetasjen på Hus 1 er satt inn, og vi holder nå på å legge plattendekker over leilighetene i underetasjen.

Leilighet 103 og 102. Badekabinene (pakket inn i hvit plast) er på plass og dekkene over legges nå.

Dekkene over underetasjen heises på plass. Montørene har på seg fallsikringsutstyr under montasjearbeidet.

28 mai

Støping av bunnplate Hus 1

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

På fredag støpte vi bunnplate på Hus 1 og vi er dermed klare for å motta veggelementer til underetasjen. Veggene mellom leilighetene blir i betong, og disse leveres som prefabrikerte elementer som vi støper oppi.

På grunn av varmen har vi brukt plast til å dekke til betongen mens den herder.

De fire første badekabinene er også levert på prosjektet. Tre av disse skal inn i underetasjen på Hus 1. Den fjerde hører til i 1.etasje på Hus 1.
Badekabinene heises inn og plasseres i et nedsenk i gulvet i underetasjen. I etasjene videre oppover plasseres kabinene på plattendekkene.