Lyngen Begbyåsen

Fremdrift og nabokontakt

9 juli

Hus 2 tar form

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Etter dagens dekkestøp er det nå tydelig å se omrisset til hus 2.

Det kommer til å bli bygget tre leiligheter i underetasjen i hus 2: to på 80,5 m² og en 48,8 m²

 

Det medgikk nærmere 47 m³ betong for dekkestøpen, og fagarbeiderne arbeidet fra 10.00 – 14.00 med selve støpen.

 

Helt til slutt vil vi i Skanska benytte sjansen til å ønske alle en god sommer! 🙂

2 juli

Hus 1 fortsetter å strekke seg

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Ny uke, nye byggmuligheter!

Fredag ble dekket i plan 2 støpt for Hus 1, og i dag monteres prefabrikkerte veggelementer i betong for samme plan. Hus 1 begynner virkelig å ta form, og etter hovedfremdriftsplan vil plan 3 støpes mot midten av august. Det tar omtrent en full arbeidsdag med et montasjeteam på 4 stykk inkludert kranfører for å montere veggene, og blir typisk montert etter en tørkedag. En tørkedag blir lagt inn for å sikre fastheten i dekket slik at boltestemplinger for prefab veggene blir ivaretatt.

Prefab elementer klare til montering

Hus 1 har nå kommet opp i to etasjer over p-kjeller

Plan 2 etter dekkestøp, klart til montering

Utsikt fra tomten

Til orientering:
Minner om at byggeplassen il ha delvis redusert bemanning uke 28, og full stopp uke 29 og 30.

Foto: Ida Elise Sandtorp

26 juni

Fremdrift på alle tre husene

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Nå går det fremover på alle tre husene samtidig.

På Hus 1 har vi nå lagt plattendekker slik at vi kommer opp i 2.etg. I dag jobber elektriker og rørlegger med å legge ned alt som skal støpes inn i dekkene. Elektriske føringsveier, sprinkler og gulvvarme.

Hus 1 – Utsikt fra leilighet 2004

På Hus 2 er vi godt i gang med å støpe fundamenter. Det fylles opp rundt fundamentene før vi etter hvert skal støpe bunnplaten her.

Fundamentering Hus 2

Vi er også godt i gang med sprengning og utkjøring av massene der Hus 3 kommer.

Hus 3 – Gulvet i u.etgasjen vil være noe høyere enn platået på bildet.

 

Til informasjon til naboer:
Byggeplassen vil ha normal drift ut uke 27. I uk2 28 blir det redusert drift, og i uke 29 og 30 vil byggeplassen være stengt.

21 juni

Plattendekker og skallvegger

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Vi fortsetter med å montere plattendekker og skallvegger i Hus 1. Vi har montert veggene og badekabinene i 1.etg, og plattendekkene over denne etasjen kommer i dag.

Hus 1 – Leilighet 1004 i 1.etg – Utsikt fra balkongen

Hus 1 – Plan 1. Badekabinen er satt inn, og det settes opp dekkereis for plattendekker i neste etasje

På Hus 2 har vi støpt støttemur, og jobber med fundamentering og bunnledninger.

Hus 2

 

4 juni

Hus 1 reiser seg i høyden

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Siden forrige innlegg har det skjedd store forandringer!

Vi har montert kjellervegger både i parkeringsdelen og leilighetene i underetasjen av Hus 1. De tre badekabinene i underetasjen på Hus 1 er satt inn, og vi holder nå på å legge plattendekker over leilighetene i underetasjen.

Leilighet 103 og 102. Badekabinene (pakket inn i hvit plast) er på plass og dekkene over legges nå.

Dekkene over underetasjen heises på plass. Montørene har på seg fallsikringsutstyr under montasjearbeidet.

28 mai

Støping av bunnplate Hus 1

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

På fredag støpte vi bunnplate på Hus 1 og vi er dermed klare for å motta veggelementer til underetasjen. Veggene mellom leilighetene blir i betong, og disse leveres som prefabrikerte elementer som vi støper oppi.

På grunn av varmen har vi brukt plast til å dekke til betongen mens den herder.

De fire første badekabinene er også levert på prosjektet. Tre av disse skal inn i underetasjen på Hus 1. Den fjerde hører til i 1.etasje på Hus 1.
Badekabinene heises inn og plasseres i et nedsenk i gulvet i underetasjen. I etasjene videre oppover plasseres kabinene på plattendekkene.

23 mai

Beredskapsøvelse ila uke 21

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

I løpet av uke 21 gjennomføres det en beredskapsøvelse på byggeplassen. Årsaken til dette er at vi ønsker å trene på å håndtere alvorlige hendelser.
Det vil derfor kunne være litt uvant aktivitet på byggeplassen. Øvelsen vil involvere en ambulanse som er i regi av Norsk Folkehjelp. Det vil henges opp skilt på gjerdet mens øvelsen pågår.
Ved spørsmål, ta kontakt med:

Trine Ellingsen

90670434

9 mai

Oppstart prefab Hus 1 og bunnledninger Hus 2

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

I finværet har vi kommet veldig godt i gang med fundamenteringen på Hus 1. Allerede neste uke kommer de første prefabrikerte veggelementene til parkeringskjelleren. Så nå er det ikke lenge før bygget begynner å reise seg. I forbindelse med montering av prefab vil det komme en stor mobilkran på plassen. Det vil også være transport av elementer inn på byggeplassen.

Fundamentering på Hus 1

På Hus 2 har vi også kommet i gang med bunnledninger.

Bunnledninger Hus 2

 

25 april

Første støp!

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

I dag har vi hatt den første støpen på Begbyåsen. Det første fundamentet på Hus 1 er dermed ferdig støpt. Nå vil det gå fort frem mot at bygget begynner å reise seg i høyden.

Ellers på byggeplassen foregår det fortsatt sprenging ved parkeringskjelleren ved Hus 3 og utkjøring av masser. Det borres energibrønner og legges bunnledninger både under Hus 1 og Hus 2.