Lyngen Begbyåsen

Fremdrift og nabokontakt

21 juni

Plattendekker og skallvegger

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Vi fortsetter med å montere plattendekker og skallvegger i Hus 1. Vi har montert veggene og badekabinene i 1.etg, og plattendekkene over denne etasjen kommer i dag.

Hus 1 – Leilighet 1004 i 1.etg – Utsikt fra balkongen

Hus 1 – Plan 1. Badekabinen er satt inn, og det settes opp dekkereis for plattendekker i neste etasje

På Hus 2 har vi støpt støttemur, og jobber med fundamentering og bunnledninger.

Hus 2