Lyngen Begbyåsen

Fremdrift og nabokontakt

2 april

Uke 14 – Kledning Hus 1, innvendige arbeider Hus 2 og lukking av Hus 3

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

I Hus 1 har vi nå kommet et godt stykke på fasaden, og det begynner å bli tydelig hvor fine blokkene blir når vi blir ferdige med kledningen. Inne i Hus 1 jobber vi nå med komplettering av fellesarealer (trapperom og trapp). Dette bygget begynner virkelig å nærme seg klart.

Hus 1

I Hus 2 er vi også godt i gang. Her har vi flytsparklet gulvene i de to øverste etasjene, og maleren er også i gang her.  På samme måte som i Hus 1, jobber vi oss nedover. Det som er litt annerledes på Hus 2 er takterrassen og fellesrommet på toppen, som blir felles for alle tre byggene.

Hus 2

I Hus 3 har vi akkurat startet med å lukke bygget med utvendig gips. Taket er tett, så når vi er ferdige med en utvendige gipsen, vil også dette bygget være tett.

Vi holder også på å komplettere prefabmontasjen av parkeringskjelleren. Det er ikke mange dagene til råbygget på p-kjelleren er klart.