Lyngen Begbyåsen

Fremdrift og nabokontakt

6 august

Uke 32 – Ferdigbefaringer Hus 1

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Denne uka har vi startet opp med ferdigbefaringer i de øverste etasjene på Hus 1. Så langt har fire leilighetskjøpere vært på befaring, og alle er veldig fornøyde med leilighetene sine og gleder seg til å flytte inn. Vi har kun noen små utbedringer å gjøre før de første kommer på overtagelsen i midten av september. Utenfor Hus 1 er også arbeidet med å sette kantstein, belegningsstein og klargjøring til beplantning godt i gang.

I Hus 2 jobber vi med å gjøre leilighetene klare for ferdigbefaring. Her gjenstår mindre arbeider og ferdigbefaringene starter opp i uke 35.

I Hus 3 har maleren så vidt startet i u.etg, og er straks ferdig i 1.etg. Kjøkken er ferdig montert i 4. og 3.etg.

I parkeringskjelleren gjenstår det fortsatt litt arbeid som merking av boder, oppmerking p-plasser og noe teknisk.

Utomhus skjer det også store forandringer og det vil det fortsette med i ukene som kommer. Særlig området med avfallshus, avfallsdunker og gjesteparkering er under stadig endring. Noe slikt vil det se ut utenfor byggene når vi er ferdig:

I uke 33 vil OBOS gjennomføre en dronefotografering av Begbyåsen. Tidspunkt avhenger litt av været, men vi ønsker med dette å varsle alle naboer.