Lyngen Begbyåsen

Fremdrift og nabokontakt

15 november

Uke 46

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

Tempoet er fortsatt høyt på Begbyåsen og nå skjer det virkelig store forandringer, særlig i Hus 1.

I 4.etg Hus 1 er nå alle innervegger satt opp, og skal straks lukkes. Det vil si at de tekniske føringene er lagt i veggene, og at det snart er klart for gulvoppbygging i denne etasjen og etter hvert også maleren.
I 3.etg er også innerveggene på full vei opp.
Ytterveggene er snart påbegynt i alle etasjene.

Et av soverommene i leil 4004

I Hus 2 holder vi på med den siste delen av trappemontasje og neste uke vil alle betongelementene til fellesrommet på toppen være ferdig montert.
Tømmer vil ganske snart begynne på ytterveggene i 4.etg og gesimsen.

Hus 2. Foto: Marius Sortland Myklebust

I Hus 3 har vi lagt dekket over u.etg. Dette skal støpes neste uke og da vil veggene i 1.etg bli levert og montert i uke 48.