Lyngen Begbyåsen

Fremdrift og nabokontakt

23 november

Uke 47

avatar

Trine Ellingsen Storvik

E-post

I Hus 1 gjøres det i 4.etg i dag siste forberedelser for at gulvoppbyggingen kan begynne til mandag. Det isoleres, legges gulvvarme før det støpes. Deretter vil det komme parkett på gulvet i leilighetene som gulvoverfalte. For at gulvoppbyggingen skal kunne begynne må alle vegger være ferdig gipset. Det vil si at tømmer i hovedsak er ferdig i 4.etg.

Noe småryddig gjenstår før gulvoppbyggingen begynner. Her er veggen forbi badekabinen i leil 4002.

Nedover i Hus 1 jobber tømmer på spreng med yttervegger, innervegger og gipsing. Vi jobber oss etasjevis nedover.

I Hus 2 har tømmer hatt oppstart på gesims og yttervegger i 4.etg denne uka. For betong gjenstår det å montere de siste betongelementene til trappesjakta til det felles takhuset.

Hus 2

I Hus 3 har vi denne uka støpt dekket over u.etg. I tillegg er den delen av dekket til parkeringshuset som er bak Hus 2 støpt.